TOMBSTONE - Taylor Cemetery -

Thomas Theakston

Thomas Theakston

died Nov 21, 1861

(hard to read)

 

 

 

 

 

 


Back to Home